A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. december 28.,

csütörtök


 

229. szám


 

Ára: 14595 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
222
458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról
468
459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Közszolgálati Döntőbizottságról
528
460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
534
461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról
535
462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról
535
463/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
557
464/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
560
2072/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósításáról
562
2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő állami tulajdonban álló ingatlan egyházi jogi személy részére történő juttatásáról
562
2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Erdélyben megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról
563
2075/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi Terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről szóló 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat 8. és 9. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról
564
2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról
564
2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
566
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
568
2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
578
2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításához szükséges intézkedésekről
579
2081/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
581
2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Csokvaomány Község Önkormányzata támogatásáról
581
2083/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő támogatás nyújtásáról
583
2084/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
583
2085/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű („Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
584
2086/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-8.5.2-17 azonosító jelű („Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkciójának fejlesztése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
584
2087/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű („Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
584
2088/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű („Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
585
2089/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
585
2090/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
585

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.