A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. december 27.,

szerda


 

226. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről
36047
449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről
36051
450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről
36054
451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól
36064
452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól
36072
453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról
36083
454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36088
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
36089
38/2017. (XII. 27.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
36090
36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
36195
67/2017. (XII. 27.) FM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról
36199
68/2017. (XII. 27.) FM rendelet
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról
36201
69/2017. (XII. 27.) FM rendelet
Az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36203
56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról
36210
2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről
36217
2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turistaszállások felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
36219
2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
36220
2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
36221
2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével megvalósuló beruházás finanszírozásáról
36223
2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36225
2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36227
2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36229
2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról
36231
2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatos feladatokról
36232
2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kőbányászati tevékenység elindítása céljából nyújtandó forrásjuttatásról
36232
2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
36235
2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról
36235
2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Egyes nemzetközi tenisztornák 2018–2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
36263

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.