A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. december 27.,

szerda


 

224. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól
35798
440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
35799
441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
35799
442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
35801
502/2017. (XII. 27.) KE határozat
Bírói felmentésről
35803
503/2017. (XII. 27.) KE határozat
Katonai bírói kinevezésről
35803
2028/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosításáról
35803
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
35804

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.