A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371156. látogatója

Budapest

2017. december 22.,

péntek


 

222. szám


 

Ára: 17115 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
63/2017. (XII. 22.) FM rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
35329
64/2017. (XII. 22.) FM rendelet
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
35330
65/2017. (XII. 22.) FM rendelet
A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
35331
66/2017. (XII. 22.) FM rendelet
Az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
35336
21/2017. (XII. 22.) IM rendelet
A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
35352
22/2017. (XII. 22.) IM rendelet
Egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35689
23/2017. (XII. 22.) IM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól
35721
24/2017. (XII. 22.) IM rendelet
A polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól
35722
25/2017. (XII. 22.) IM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35724
45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről
35728
46/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
35741
52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
35742
53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
35750
2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
A 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről
35755
128/2017. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
35755

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.