A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. december 20.,

szerda


 

218. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CXCVIII. törvény
Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
34501
2017. évi CXCIX. törvény
Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
34502
2017. évi CC. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
34515
2017. évi CCI. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról
34515
2017. évi CCII. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról
34521
2017. évi CCIII. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról
34522
2017. évi CCIV. törvény
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról
34523
2017. évi CCV. törvény
Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról
34524
2017. évi CCVI. törvény
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
34569
2017. évi CCVII. törvény
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról
34571
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
34572
430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
34581
431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
34582
32/2017. (XII. 20.) BM rendelet
A Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól
34609
33/2017. (XII. 20.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
34615
60/2017. (XII. 20.) FM rendelet
Egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
34616
43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
34623
46/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
34629
47/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról
34629
48/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
34630
1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság teljes ülésének AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról
34631
35/2017. (XII. 20.) AB határozat
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
34634
1998/2017. (XII. 20.) Korm. határozat
A mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolásának továbbfejlesztéséről
34649
1999/2017. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről
34649

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.