A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2017. december 19.,

kedd


 

216. szám


 

Ára: 13020 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CXCVII. törvény
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
34164
417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
A közvetítői névjegyzék vezetéséről
34302
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól
34304
419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól
34307
420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól
34308
421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól
34311
422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről
34327
423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól
34329
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
34330
425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról
34343
426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
34344
34/2017. (XII. 19.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
34347
35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet
Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
34400
17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
34403
1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
34408
1963/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények hagyományának őrzéséről
34412
1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
34412
1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről
34424
1966/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról
34426
1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról
34426
1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről
34427
1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
34430
1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról
34430
1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
34433
1972/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) tizedik és tizenegyedik feltöltési időszakához való tagállami hozzájárulás teljesítéséről
34434
1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról
34434
1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Bükki Csillagda megvalósításáról
34435
1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
34436
1976/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről
34437
1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
34438
1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül
34440
1979/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
34448
1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
34450
1981/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann Terv keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges további források biztosításáról
34452
1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
34452
1983/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról
34460
1984/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletének elutasításáról
34460
1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságok a Mahambet Utemiszov Iskoláspalota, „Robotek” Ifjúsági Robotechnikai Iskola részére történő térítésmentes átadásáról
34462
1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról
34462
1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Az MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnáziumnak helyt adó, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosításáról
34463
1988/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők módosításáról
34464
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
34468
1990/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A szabadkai zsinagóga felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
34481
1991/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje „A Budapest, Petőfi tér 2. szám alatt található Nagyboldogasszony Templom rekonstrukciója” tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
34481
1992/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” című] projekt kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
34481
1993/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat módosításáról
34484
1994/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34484

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.