A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371138. látogatója

Budapest

2017. december 15.,

péntek


 

212. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről
33869
401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről
33888
402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
33894
403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
33899
404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról
33900
405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
33901
406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
33905
407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
33907
408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
33918
409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
33920
4/2017. (XII. 15.) MK rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról
33922
17/2017. (XII. 15.) IM rendelet
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól
33930
1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
A World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott állami garanciavállalásról
33938
1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Az állami tulajdonú sportcélú ingatlannal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
33938
1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról
33939
1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közúti- és kötöttpályás infrastrukturális beruházásainak megvalósításához kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról
33939

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.