A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. december 13.,

szerda


 

210. szám


 

Ára: 9555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
33559
389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről
33688
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
33691
391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól
33707
392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A barlangok nyilvántartásáról
33731
393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
33733
394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
33756
395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
33763
396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
33779
397/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
33786
398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
33786
15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
33788
16/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet
Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben
33791
29/2017. (XII. 13.) OGY határozat
A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról
33792
30/2017. (XII. 13.) OGY határozat
A hazatérés falvairól
33792
31/2017. (XII. 13.) OGY határozat
A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
33793
32/2017. (XII. 13.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról
33793
33/2017. (XII. 13.) OGY határozat
Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
33794
34/2017. (XII. 13.) OGY határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XXXI. Központi Statisztikai Hivatal költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
33794
1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról
33794
1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
A Dagály Strandfürdő felújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
33796
1953/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
Az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről
33797
1954/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
Az Egyezmény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kultúra és a művészetek területén létrehozására adott felhatalmazásról
33799
125/2017. (XII. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33799
126/2017. (XII. 13.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
33800

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.