A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371148. látogatója

Budapest

2017. február 13.,

hétfő


 

21. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről
425
28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
A XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
429
29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
430
30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
433
31/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
435
32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet
A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
436
6/2017. (II. 13.) MvM rendelet
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról
438
1/2017. (II. 13.) MK rendelet
A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról
438
6/2017. (II. 13.) FM rendelet
Az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
439
1075/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
449
1076/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról
456
1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről
456
1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
457
1079/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról
457
1080/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
458
1081/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
458
1082/2017. (II. 13.) Korm. határozat
Az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
460
1083/2017. (II. 13.) Korm. határozat
Az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
462
1084/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
464
1085/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
468
1086/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A „MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
470
1087/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
472
1088/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
474
1089/2017. (II. 13.) Korm. határozat
A „C-Roads Hungary” című és a „CROCODILE 3” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
476
1090/2017. (II. 13.) Korm. határozat
Az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
478
1091/2017. (II. 13.) Korm. határozat
Az „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
480
18/2017. (II. 13.) ME határozat
Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem benyújtására adott felhatalmazásról
482

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.