A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371161. látogatója

Budapest

2017. december 11.,

hétfő


 

207. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CLXX. törvény
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
33198
2017. évi CLXXI. törvény
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
33316
2017. évi CLXXII. törvény
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
33317
2017. évi CLXXIII. törvény
A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
33319
2017. évi CLXXIV. törvény
A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
33343
2017. évi CLXXV. törvény
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
33345
2017. évi CLXXVI. törvény
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
33345
2017. évi CLXXVII. törvény
A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről
33349
2017. évi CLXXVIII. törvény
Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról
33349
2017. évi CLXXIX. törvény
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
33355
2017. évi CLXXX. törvény
Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
33369
2017. évi CLXXXI. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
33379
2017. évi CLXXXII. törvény
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
33385
2017. évi CLXXXIII. törvény
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról
33414
2017. évi CLXXXIV. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
33419

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.