A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371145. látogatója

Budapest

2017. december 8.,

péntek


 

206. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről
33155
371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról
33159
372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
33160
373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
33162
374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
33163
41/2017. (XII. 8.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
33164
1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről
33165
1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról
33169
1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról
33170
1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról
33170
1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
33171
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
33172
1924/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról
33172
1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről
33173
1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
33174
1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról
33176
1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről
33177
1929/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet rövid távú fejlesztéseinek megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról
33177
1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
33178
1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről
33181
1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről
33182
1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról
33183
1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében szükséges forrásbiztosításról
33184
1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
Egyes kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról, valamint a Terror Háza Múzeum látogatásáról szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
33186
1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
33187
1937/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
33193
1938/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásról
33194
1939/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33194
1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
A részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról
33195

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.