A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371436. látogatója

Budapest

2017. december 7.,

csütörtök


 

205. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
33132
369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet
A váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
33133
33/2017. (XII. 7.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról
33136
16/2017. (XII. 7.) IM rendelet
Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
33136
Köm.5024/2017/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
33140
1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról
33142
1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről
33143
1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
33144
1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33145
1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről
33145
1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
33146
1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról
33147
1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
33147
1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
33148
1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
33150
1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről
33150
1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
33151

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.