A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. december 6.,

szerda


 

204. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
33072
31/2017. (XII. 6.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
33074
31/2017. (XII. 6.) AB határozat
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
33075
32/2017. (XII. 6.) AB határozat
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
33087
33/2017. (XII. 6.) AB határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
33095
1904/2017. (XII. 6.) Korm. határozat
A Kisbér város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
33120
1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
33120
122/2017. (XII. 6.) ME határozat
A Kereskedelmi Világszervezet 11. Miniszteri Értekezletén történő részvételről
33129

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.