A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371430. látogatója

Budapest

2017. december 5.,

kedd


 

203. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
365/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
33043
366/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
33049
31/2017. (XII. 5.) EMMI rendelet
A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról
33052
1898/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításáról
33063
1899/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításához az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára szükséges források biztosításáról
33064
1900/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egyes állami tulajdonban álló víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című), gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról
33064
1901/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
Egyes Észak- és Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
33065
1902/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Agrárgazdasági Kutató Intézettel, a Debreceni Egyetemmel, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
33068
1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
A kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
33068

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.