A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. december 4.,

hétfő


 

202. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
32966
45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
32985
456/2017. (XII. 4.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
33024
457/2017. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33024
458/2017. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33025
459/2017. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33025
460/2017. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33026
1894/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
Közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról
33026
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
33029
1896/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
Az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 azonosító számú („Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
33036
1897/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
A KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról
33039

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.