A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371207. látogatója

Budapest

2017. november 30.,

csütörtök


 

200. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről
32911
360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
32914
361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
32915
362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
32922
363/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
A SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
32923
364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
A Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
32923
33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet
A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról
32926
15/2017. (XI. 30.) IM rendelet
Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról
32927
454/2017. (XI. 30.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
32929
1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről
32929
1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
32930
1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
32932
1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
32934
1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú [„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
32939
1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges további forrásokról
32941
1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
32943
1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú („A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
32945
1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú („Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
32947
1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
32949
1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról
32952
1893/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
32953
119/2017. (XI. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
32955

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.