A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371436. látogatója

Budapest

2017. február 10.,

péntek


 

20. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2017. (II. 10.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015.
372
5/2017. (II. 10.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról
395
2/2017. (II. 10.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 258. § (3) bekezdés e) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
396
1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A 2007–2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról
416
1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról
417
1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról
418
1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
418
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről
419
1073/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának finanszírozásáról
419
1074/2017. (II. 10.) Korm. határozat
A Kelebiai Sportcentrum területén megvalósítandó kézilabdacsarnok építésének befejezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
420

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.