A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371436. látogatója

Budapest

2017. november 29.,

szerda


 

199. szám


 

Ára: 6720 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
32743
354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről
32877
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről
32890
356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
32892
357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
32892
358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
32894
1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról
32897
1871/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A magyarországi kényszerkollektivizálás áldozatai emlékére tervezett programokról
32898
1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2018. év Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánításáról
32898
1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
32898
1874/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai és Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia megvalósításáról
32899
1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
32900
1876/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
32902
1877/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztési munkálatainak befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
32902
1878/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójához szükséges forrás biztosításáról
32904
1879/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről szóló 1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
32904

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.