A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371138. látogatója

Budapest

2017. november 23.,

csütörtök


 

194. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról
32402
350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról
32404
351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
32412
38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet
A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
32421
1/2017. KMPJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi és polgári jogegységi határozata
32423
2/2017. KMPJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi és polgári jogegységi határozata
32428
1/2017. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
32432
1860/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
Magyarországnak a SINO-CEE Fund elnevezésű tőkebefektetési alaphoz történő csatlakozásáról
32436
118/2017. (XI. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
32438

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.