A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371176. látogatója

Budapest

2017. november 23.,

csütörtök


 

193. szám


 

Ára: 8295 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CLII. törvény
Az uniós vámjog végrehajtásáról
31739
2017. évi CLIII. törvény
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
31813
2017. évi CLIV. törvény
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
31846
2017. évi CLV. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
31848
2017. évi CLVI. törvény
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról
31849
2017. évi CLVII. törvény
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
31851
2017. évi CLVIII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
31852
2017. évi CLIX. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
31853
2017. évi CLX. törvény
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
31924
2017. évi CLXI. törvény
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXIII. törvény
A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról
31926
2017. évi CLXIV. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
31928
2017. évi CLXV. törvény
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
31930
2017. évi CLXVI. törvény
A Wac³aw Felczak Alapítványról
31931
348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
31932
30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31933
31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról
32219
1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
A Wac³aw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
32398

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.