A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. november 20.,

hétfő


 

188. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
30078
44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet
A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
30081
438/2017. (XI. 20.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
30082
1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat
A „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
30082

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.