A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371150. látogatója

Budapest

2017. november 15.,

szerda


 

186. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról
30038
342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
30039
343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról
30040
344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30046
Knk.IV.37.686/2017/3. számú végzés
A Kúria végzése
30048
Köf.5030/2017/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30052
1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
30056
1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú („M6 autóút Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal” című) projekt előkészítési költségeinek támogatásáról
30058
1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
A Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
30060
1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
30060
1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30060

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.