A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. február 8.,

szerda


 

18. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2017. (II. 8.) Korm. rendelet
A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
349
2/2017. (II. 8.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
350
28/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
352
29/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
352
30/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
353
31/2017. (II. 8.) KE határozat
Határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
353
32/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
353
33/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
354
34/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
354
35/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
355
36/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
355
37/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
356
38/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
356
39/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
357
40/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
357
41/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
358
42/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
358
43/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
359
44/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
359
45/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
359
46/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
360
47/2017. (II. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
360
48/2017. (II. 8.) KE határozat
Határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
361
49/2017. (II. 8.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról és államtitkári kinevezésről
361
50/2017. (II. 8.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
362
1061/2017. (II. 8.) Korm. határozat
A Határtalanul! Programról
362
1062/2017. (II. 8.) Korm. határozat
Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról
363
1063/2017. (II. 8.) Korm. határozat
A Koperi Kikötő és a Divaèa–Koper vasútvonal fejlesztésében való magyar szerepvállalás pénzügyi feltételeinek egyeztetésére adott felhatalmazásról
363
1064/2017. (II. 8.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
364
1065/2017. (II. 8.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
364
16/2017. (II. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
364
17/2017. (II. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
365

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.