A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371185. látogatója

Budapest

2017. november 7.,

kedd


 

178. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
29387
317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
29387
318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29388
42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról
29391
1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
„Digitalizáció az aktív idősekért” programról
29392
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről
29393
1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről
29395
1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről
29396
1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről
29399
1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
29402
1767/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
29406
1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
29408
1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
29411
1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29413
1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról
29415
1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak támogatásáról
29419
1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29419
1774/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29421
1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
29423
1776/2017. (XI. 7.) Korm. határoza
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
29428
1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29430
1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlannak a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról
29432
1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
29432
1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest 29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
29433
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
29433
1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Krétai Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról
29435
1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
29437
1784/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
29438
1785/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról szóló 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat módosításáról
29439
112/2017. (XI. 7.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29440

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.