A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370466. látogatója

Budapest

2017. október 31.,

kedd


 

176. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
28735
26/2017. (X. 31.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
28736
29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról
28739
14/2017. (X. 31.) IM rendelet
A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról
28746
15/2017. (X. 31.) KKM rendelet
A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról
28754
36/2017. (X. 31.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról
28755
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet
A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról
28758
Knk.VII.37.592/2017/2. számú végzés
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
28760
23/2017. (X. 31.) OGY határozat
A magyar jelnyelv napjáról
28764
24/2017. (X. 31.) OGY határozat
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról
28764
25/2017. (X. 31.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
28765
26/2017. (X. 31.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
28765
406/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
28766
407/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
28766
408/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
28766
409/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
28767
410/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
28767
411/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28767
412/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28768
413/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28768
414/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28768
415/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28769
416/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28769
417/2017. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
28769
418/2017. (X. 31.) KE határozat
A 417/2014. (X. 31.) KE határozat módosításáról
28770
419/2017. (X. 31.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
28770
420/2017. (X. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
28771
421/2017. (X. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
28771
422/2017. (X. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
28772
423/2017. (X. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
28772
424/2017. (X. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
28773
425/2017. (X. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
28773
426/2017. (X. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28774

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.