A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. október 26.,

csütörtök


 

172. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CXXVIII. törvény
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
28504
2017. évi CXXIX. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
28508
302/2017. (X. 26.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
28536
33/2017. (X. 26.) NGM rendelet
A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
28544
34/2017. (X. 26.) NGM rendelet
A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
28552
35/2017. (X. 26.) NGM rendelet
A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról
28559
404/2017. (X. 26.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
28561
1749/2017. (X. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28561
108/2017. (X. 26.) ME határozat
Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28562

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.