A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. október 18.,

szerda


 

169. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
28348
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
28349
26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
28366
27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
28366
53/2017. (X. 18.) FM rendelet
A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
28380
14/2017. (X. 18.) HM rendelet
Egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
28381
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
28389
400/2017. (X. 18.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
28389
401/2017. (X. 18.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
28390
402/2017. (X. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
28390
1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat
A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról
28391
1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.