A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. október 17.,

kedd


 

168. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
28304
300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról
28319
31/2017. (X. 17.) NGM rendelet
A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
28322
41/2017. (X. 17.) NFM rendelet
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról
28323
25/2017. (X. 17.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
28325
26/2017. (X. 17.) AB határozat
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
28332
Köm. 5016/2017/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
28338
20/2017. (X. 17.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
28341
21/2017. (X. 17.) OGY határozat
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28342
1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat
A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról
28342
1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat
A Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről
28344
1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat
Az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról
28345
1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat
A Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
28346

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.