A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. október 3.,

kedd


 

160. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
27890
23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
27897
24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27907
28/2017. (X. 3.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról
27935
17/2017. (X. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
27944
18/2017. (X. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
27944
382/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27945
383/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27946
384/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27946
385/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27946
386/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27947
387/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27947
388/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27947
389/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27948
390/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27948
391/2017. (X. 3.) KE határozat
A 368/2014. (IX. 23.) KE határozat módosításáról
27948
392/2017. (X. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
27949

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.