A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371145. látogatója

Budapest

2017. február 3.,

péntek


 

16. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról
285
24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
288
4/2017. (II. 3.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról
299
1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
301
1044/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség hadrendjében lévő JAS-39 Gripen repülőgépek repülési idejének növeléséhez szükséges kiegészítő logisztikai szolgáltatások megrendelésének jóváhagyása érdekében a Magyarország Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság Hadfelszerelési Hivatala [Försvarers Materielverk (FMV)] elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról
302
1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról
302
1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat
Egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról
304
1047/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztéséről
304
1048/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról
306
1049/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A Gyenesdiás belterület 1888 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
306
1050/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
307
1051/2017. (II. 3.) Korm. határozat
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
309
1052/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
311
1053/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. számú módosításának jóváhagyásáról
314
1054/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.5-16-2016-00004 azonosító számú („Dunakanyar Látogatóközpont” című) és a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú („A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról
315
1055/2017. (II. 3.) Korm. határozat
A TOP-5.1.2-15 azonosító számú felhívásra benyújtott, Nógrád megyei helyi foglalkoztatási paktumokat érintő, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
317
15/2017. (II. 3.) ME határozat
A Magyar–Iráni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
319

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.