A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2017. szeptember 22.,

péntek


 

153. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
27524
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
27530
280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
Egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27557
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
27570
282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27572
283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27575
284/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27582
285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
27583
286/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
27600
287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27605
288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27606
1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának közléséről
27608
1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Európai Unió Mali Kiképző Művelete („EUTM Mali”) részére történő térítésmentes átadásáról
27644
1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről
27644
1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Társadalmi Innováció Tanácsról
27661
1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi forrásának biztosításáról
27661
1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről
27662
1692/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által biztosított gyermekvédelmi szakellátások 2017. évi finanszírozásáról
27663
1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
27663
1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról
27664
1695/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2017. évi működési támogatása vonatkozásában történő többlet költségvetési támogatás biztosításáról
27664
1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról
27665
1697/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
27666
1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú („Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
27666
1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú („Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27668
1700/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00002 azonosító számú („»Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével« című felhívás keretében, Miskolc, Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
27670
1701/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Növényi Diverzitás Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1773731843 azonosító számú [„Növényi génmegőrzés (VP)” című] projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
27672
1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Az „A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő benyújtásáról
27672
1703/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
27674
1704/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
27674
1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról
27674
1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
A Pécsi Vasutas Sportkör 2017–2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája megvalósításához szükséges intézkedésekről
27677
106/2017. (IX. 22.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a Párizsi Jegyzőkönyv Kiegészítéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27678

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.