A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. szeptember 21.,

csütörtök


 

152. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
27479
275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27479
276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
27487
277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27488
24/2017. (IX. 21.) BM rendelet
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
27489
372/2017. (IX. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
27491
373/2017. (IX. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
27491
374/2017. (IX. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
27492
375/2017. (IX. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
27492
1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról
27493
1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról
27493
1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
27495
1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről
27499
1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27499
1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
27501
1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27501
1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27510
1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról
27512
1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27514
1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
27516
1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
Egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról
27516
1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról
27517
1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
27518
102/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27518
103/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27519
104/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27519
105/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27520

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.