A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371150. látogatója

Budapest

2017. szeptember 15.,

péntek


 

148. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról
27398
1670/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27402
98/2017. (IX. 15.) ME határozat
A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27402
99/2017. (IX. 15.) ME határozat
A higanyról szóló Minamata Egyezmény Részes Felek Konferenciáin történő részvételről
27402
100/2017. (IX. 15.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27403

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.