A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371430. látogatója

Budapest

2017. szeptember 14.,

csütörtök


 

147. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27364
10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
27381
370/2017. (IX. 14.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
27386
371/2017. (IX. 14.) KE határozat
Szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről
27386
1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
Egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27387
1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú [„Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.
27391
1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök kialakítása – Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajsa)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27393
2/2017. (IX. 14.) NFM határozat
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20. §-a, 21. §-a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről
27395
96/2017. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
27395
97/2017. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
27395

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.