A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371172. látogatója

Budapest

2017. szeptember 13.,

szerda


 

146. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
27324
270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
27328
271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27328
367/2017. (IX. 13.) KE határozat
Bírói felmentésről
27331
368/2017. (IX. 13.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27331
369/2017. (IX. 13.) KE határozat
Bírói kinevezésről
27331
1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről
27332
1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
27333
1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról
27342
1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról
27347
1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
Egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról
27347
1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27348
1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú [„Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27357
1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
27359
1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről
27359
1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról
27359
1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú („Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című) projekt támo gatásának növeléséről
27360

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.