A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. szeptember 11.,

hétfő


 

143. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
Egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27140
24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet
A bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről
27144
26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet
A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról
27151
21/2017. (IX. 11.) AB határozat
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
27212
22/2017. (IX. 11.) AB határozat
A Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
27215
Knk.VII.37.424/2017/2. számú végzés
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
27225
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27228
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27228
1624/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntések visszavonásáról
27229
1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27231
1626/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002 azonosító számú („Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” című) projekt támogatásának növeléséről
27236

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.