A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. szeptember 7.,

csütörtök


 

142. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet
A Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27122
22/2017. (IX. 7.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
27124
364/2017. (IX. 7.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
27125
365/2017. (IX. 7.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
27125
366/2017. (IX. 7.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
27127
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
27128
1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
27135
1623/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról
27137
88/2017. (IX. 7.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
27138

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.