A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2017. szeptember 5.,

kedd


 

141. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
27021
250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27024
251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27080
252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27080
253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27081
254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
27083
255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27083
256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27085
257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27086
43/2017. (IX. 5.) FM rendelet
Az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról
27088
44/2017. (IX. 5.) FM rendelet
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
27091
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról
27094
1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
27095
1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
27096
1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
27097
1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27097
1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27099
1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
27101
1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
27101
1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról
27103
1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról
27104
1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
27105
1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
27106
1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú („M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
27106
1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27108
1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú [„Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése” című] és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú [„Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése” című] projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27110
1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról
27112
1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú („Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról
27114
1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
27116

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.