A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371147. látogatója

Budapest

2017. augusztus 18.,

péntek


 

131. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
18477
235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról
18481
236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
18493
237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről
18495
238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről
18499
239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról
18505
23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998 (V. 20.) PM rendelet módosításáról
18508
32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelet
A Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
18511
1539/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulásról
18512
1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18512
1541/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok további támogatásáról
18515
1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
18515
1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról
18516
1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról
18516
1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az „Edző leszek – Nevelek!” programmal kapcsolatos, a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
18517
1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről
18519
1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról
18521
1548/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítésével kapcsolatos feladatokról
18521
1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
18521
1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről
18522
1551/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról
18527
1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
18528
1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről
18530
1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18531
1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18533
1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2017-00028 azonosító számú („86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése” című) projekt költségeinek finanszírozásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18535
1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Százhalombatta–Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest–Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18537
1558/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
18540
82/2017. (VIII. 18.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös helyen történő határforgalom-ellenőrzésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18540

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.