A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371211. látogatója

Budapest

2017. augusztus 14.,

hétfő


 

129. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről
18284
228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
18287
229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
18288
230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisaztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
18289
231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
18290
232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
18291
233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
18298
41/2017. (VIII. 14.) FM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról
18311
30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
18311
1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységéről
18313
1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgálásáról
18315
1512/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az Európai Uniós támogatások szerepéről történő tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedésről
18316
1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről
18316
1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az egyes határon túli protestáns egyházközségek fejlesztéseivel összefüggő feladatokról
18317
1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos feladatokról
18319
1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről
18320
1517/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
18321
1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról
18321
1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről
18324
1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről
18326
1521/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításának támogatásáról
18327
1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról
18327
1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről
18331
1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről
18333
1525/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Fábiánsebestyén és Tiszafüred településeken megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó feladatokról
18336
1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
18336
1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról
18337
1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
18338
1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében az „Okos Város – Okos Miskolc” projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18338
1530/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A dunaújvárosi Radari Sporttelep Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról
18341
1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról
18341
1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről
18342
1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési tevékenység egyes kérdéseiről
18345
1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról
18345
1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
18346
1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
18348
1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
Egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítani tervezett szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
18348
1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú [„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
18352
81/2017. (VIII. 14.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
18354

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.