A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371161. látogatója

Budapest

2017. augusztus 11.,

péntek


 

128. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
18233
223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól
18235
224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
@Tart2 = Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
18247
225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
18252
226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
18255
40/2017. (VIII. 11.) FM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
18257
10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet
A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
18260
1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről
18270
1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről
18271
1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről
18271
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról
18272
1503/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő egyes forrásigények biztosításáról
18273
1504/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
18274
1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról
18274
1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
A tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról
18275
1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
A járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról
18278
1508/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
18278
1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről
18279

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.