A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370967. látogatója

Budapest

2017. augusztus 3.,

csütörtök


 

124. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól
18132
8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
A külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól
18136
9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
A kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól
18138
21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
18141

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.