A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371153. látogatója

Budapest

2017. július 25.,

kedd


 

120. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről
17977
210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
17994
211/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
17995
212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
17996
213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
17996
214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
17997
29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet
A dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról
18001
273/2017. (VII. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
18003
274/2017. (VII. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről
18003
1460/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
18003
1461/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
18004
1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
18004
1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőben történő részvételéről
18009
1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
18010
1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
Az acélgyártási cselekvési programról
18019
1466/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról
18020
1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről
18021
1468/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő megjelenéshez kapcsolódó országpromóció megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
18023
1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
Az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról
18023
1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról
18024
1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18025
1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
18026
1473/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A kazincbarcikai sportélet fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18026
1474/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18027
1475/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18028
1476/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Székelyföld Labdarúgó Akadémia működéséhez és Alközpontjainak fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
18028
1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18029
1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával kapcsolatban szükséges intézkedésekkel összefüggő feladatokról
18032
1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosításával összefüggő feladatokról
18032
1480/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté nyilvánításáról
18033
1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról
18033
1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
A Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós munkálatainak megvalósításáról
18033
79/2017. (VII. 25.) ME határozat
A Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás előkészítésére és létrehozására adott felhatalmazásról
18034
80/2017. (VII. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18034

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.