A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. július 19.,

szerda


 

119. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet
A budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17942
19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
17944
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
17957
558 Knk.IV.37.558/2017/4. számú ha
A Kúria határozata
17957
1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről
17959
1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges többlet költségvetési forrás biztosításáról
17971
1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében rögzített "Kanizsa" kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban projekt támogatásához szükséges egyes intézkedésekről
17972
1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
A libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról
17973

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.