A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371143. látogatója

Budapest

2017. július 17.,

hétfő


 

118. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet
A külszolgálati pályázati rendszerről
17882
22/2017. (VII. 18.) MvM rendelet
A kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről és azok teljesítéséről
17886
9/2017. (VII. 18.) IM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról
17892
17/2017. (VII. 18.) AB határozat
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról
17896
18/2017. (VII. 18.) AB határozat
A Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdésével és 237. §-ával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
17908
19/2017. (VII. 18.) AB határozat
A tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
17914
20/2017. (VII. 18.) AB határozat
A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
17931
272/2017. (VII. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
17939
1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat
A Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről
17939

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.