A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2017. július 10.,

hétfő


 

112. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
17591
193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
17597
194/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő egyes átmeneti szabályokról
17612
195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
17612
196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
17620
197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
17621
198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
17621
199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
17622
200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
17625
201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
17626
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17627
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17633
204/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
17637
16/2017. (VII. 10.) AB határozat
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és a Kúria Kfv.II.37.880/2014/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz visszautasításáról
17638
1448/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
A Határtalanul! Programról
17644
1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
A vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és finanszírozásának átalakításáról
17644
1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
17645
1451/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
Szászvár Nagyközség Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
17646

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.