A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. július 5.,

szerda


 

109. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról
17500
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól
17501
182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
17508
183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A Szerencsejáték Felügyeletről
17509
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról
17511
185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról
17523
186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A Kübekháza–Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar–szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról
17536
187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról
17540
188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról
17544
17/2017. (VII. 5.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról
17546
1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozat
A kormányzati informatikai infrastruktúra környezet konszolidációjáról és a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről
17551

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.