A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369728. látogatója

Budapest

2017. június 30.,

péntek


 

105. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2017. (VI. 30.) MvM rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
10289
8/2017. (VI. 30.) HM rendelet
A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről
10289
14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
10295
15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
A befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről
10296
16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
A befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról
10300
17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
10304
18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
Egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról
10308
23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
10310
24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
10312
25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
10316
14/2017. (VI. 30.) AB határozat
A Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
10332
15/2017. (VI. 30.) AB határozat
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
10345
71/2017. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
10355
72/2017. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
10355
73/2017. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
10356
74/2017. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
10356
75/2017. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
10356
76/2017. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
10357

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.