A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. június 29.,

csütörtök


 

104. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről
10159
171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
10160
172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
10182
173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről
10187
19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
10189
12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról
10189
13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról
10192
22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
10193
223/2017. (VI. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
10261
1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
10261
1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
Az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának megvalósításával kapcsolatos egyes kérdésekről
10262
1426/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
Az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról
10263
1427/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A sportorvosi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos egyes kérdésekről
10266
1428/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A szigetvár-turbéki Szőlőhegyen megkezdett feltárásról és az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről
10267
1429/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú („Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás” című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról
10268
1430/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű („Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
10270
1431/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 azonosító számú („Mentorházak és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
10273
1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
10275
1433/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodell-szimulációk elvégzésével és reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztésével” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
10277
1434/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 azonosító számú („Füzesabony, a zöld város – belvárosi területek rehabilitációja” című) és a TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosító számú („Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról
10279
1435/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosító számú („Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden” című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
10281
1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
A „Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna–Duna folyosó Komárom–Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
10283
70/2017. (VI. 29.) ME határozat
A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
10285
 
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
10285

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.