A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371190. látogatója

Budapest

2017. június 28.,

szerda


 

103. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Michalicza-ösztöndíjról
10056
161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról
10058
162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról
10083
163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
10102
164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10108
165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
10113
166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10115
167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10117
168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10119
169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10121
11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
10123
1395/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
Az EU Állandó Strukturált Együttműködéshez való magyar csatlakozásról
10126
1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének előkészítéséről és lebonyolításáról
10126
1397/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Georgiával megvalósuló kulturális együttműködésről
10127
1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról
10127
1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
Az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítéséről
10128
1400/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A nemzetközi rendezvény megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról
10128
1401/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A magyar–szerb határon kiépítésre kerülő intelligens jelzőrendszer működéséről
10129
1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
10129
1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A „Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia (2018–2023)” elfogadásáról
10129
1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
10130
1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról
10131
1406/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
10132
1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási koncepciójának egyes kérdéseiről
10133
1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról
10134
1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
10134
1410/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról
10136
1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt” című beruházás a Kormány hatáskörében történő megvalósításáról
10136
1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
10137
1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
10139
1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A GINOP-2.2.1-15 azonosító számú („K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) felhívás negyedik körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
10141
1415/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
10148
1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A „Gépjármű Beszerzési Program” keretében, a katonai terepjáró gépjárművek hosszú távú biztosításához szükséges kötelezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról
10148
1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához kötődő többletforrás biztosításáról
10148
1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
10149
1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
10150
1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának és a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének támogatásáról
10150
1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
10153
1422/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10153
66/2017. (VI. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10153
67/2017. (VI. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10154
68/2017. (VI. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
10154
69/2017. (VI. 28.) ME határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
10155

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.